PARTENERICasa Corpului Didactic "Simion Mehedinți" Vrancea - BENEFICIAR

Implicarea în cadrul proiectului constă în următoarele activități:
 • management de proiect, comunicare între parteneri, monitorizare, raportare;
 • constituirea echipei de implementare a proiectului și mobilizarea experților;
 • planificarea detaliată a activităților din cadrul fiecărei componente a proiectului și corelarea cu calendarul anului școlar;
 • activități de informare și publicitate;
 • identificarea nevoilor de formare continuă ale cadrelor didactice în domeniile de studiu propuse prin proiect;
 • proiectarea pedagogică a programului de formare de tip blended learning;
 • derularea programului de formare continuă pentru cadrele didactice;
 • analiza calității și eficienței derulării programului de formare: monitorizarea efectelor pe care participarea la programul de formare le are asupra cadrelor didactice formate, școlarilor cu care acestea lucrează, unităților școlare, comunităților locale etc. ;
 • diseminarea rezultatelor proiectului.

IMPLEMENTARE (PARTENERI ASOCIAȚI)
 • CSEI Măicănești
 • CSEI Râmnicu Sărat
 • Școala Gimnazială Homocea