"Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate."

Proiect derulat de Casa Corpului Didactic "Simion Mehedinți" Vrancea.


FORMULAR DE ÎNSCRIEREProiectul „Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate” are ca Obiectiv general - Reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru copiii aparținând grupurilor vulnerabile în acord cu Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeană în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ET 2020) prin includerea a unor programe educaționale care să asigure accesul echilibrat la educație și îmbunătățirea calității educației prin formarea profesională a personalului educațional din școli defavorizate în care sunt înmatriculați copii cu un grad ridicat de risc educațional.

Proiectul „Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate” are o valoare de 1.858.503,69 lei.


Perioada de implementare: 30 de luni.


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.